Vademecum BHP

Rękawice do kontaktu z żywnością

W branży spożywczej chodzi nie tylko o ochronę rąk i skóry, ale także przynajmniej w tym samym stopniu o ochronę produktu.

Z jednej strony, u osób zatrudnionych w tej branży coraz częściej występują podrażnienia skóry lub reakcje alergiczne na określone substancje. Częsta praca z substancjami drażniącymi skórę, np. z zasadami lub środkami spożywczymi zawierającymi kwasy, takimi jak esencje owocowe, może zakłócać równowagę kwasową (naturalną wartość pH) skóry i wydłużać czas jej regeneracji. W zależności od czasu działania substancji i jej stężenia niekiedy może dojść do podrażnienia i uszkodzenia powierzchni skóry. Ponadto właśnie podczas przetwarzania żywności dochodzi wyjątkowo często do skaleczeń.

Z drugiej strony, w branży spożywczej obowiązują liczne przepisy higieniczne, których należy przestrzegać w celu ochrony produktu, a tym samym zdrowia konsumenta.

Używanie rękawic ochronnych podczas obrabiania i przetwarzania żywności wymaga przestrzegania odpowiednich przepisów.

Podstawowym przepisem prawnym w tym wypadku jest Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004 ustanawiające zasadnicze wymagania dotyczące przedmiotów użytkowych, takich jak rękawice ochronne.

Składniki materiałów nie mogą zanieczyszczać żywności, w związku z czym powinny być dodatkowo przebadane; do produkcji rękawic ochronnych używanych w przemyśle spożywczym dopuszczone są tylko określone substancje. Ponadto zgodnie z koncepcją HACCP wszyscy producenci powinni przestrzegać zasad higieny.

Jesteśmy
dystrybutorem: