Vademecum BHP

KATEGORIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Załącznik do dyrektywy określa kategorie zagrożeń, przed którymi ŚOI mają chronić użytkowników.

 

KATEGORIA I – wyłącznie minimalne zagrożenia

 • Powierzchniowe uszkodzenia mechaniczne,
 • Kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą,
 • Kontakt z gorącym powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C,
 • Uszkodzenia wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca),
 • Czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.

 

KATEGORIA II –  przy średnim ryzyku, obejmuje zagrożenia inne niż kat. I i III

Zaliczają się do niej Środki Ochrony Indywidualnej stosowane w sytuacjach o stopniu ryzyka nie klasyfikowanym jako bardzo niskie ani jako bardzo wysokie.

 

KATEGORIA III – bardzo poważne zagrożenia, mogące skutkować śmiercią lub nieodwracalnym uszczerbkiem na zdrowiu

 • Kontakt z niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami,
 • Przybywanie w atmosferze o niedostatecznej zawartości tlenu,
 • Kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
 • Narażenie na promieniowanie jonizujące,
 • Przebywanie w środowisku o wysokiej temperaturze co najmniej 100°C,
 • Przebywanie w środowisku o niskiej temperaturze -50°C lub niższej,
 • Ryzyko upadku z wysokości,
 • Ryzyko porażenia prądem elektrycznymi i prace pod napięciem,
 • Ryzyko utonięcia,
 • Ryzyko przecięcia przez pilarkę łańcuchową,
 • Kontakt ze strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem,
 • Ryzyko odniesienia ran postrzałowych lub pchnięcia nożem,
 • Narażenie na szkodliwy hałas.

 

Kategoria Zagrożenie Dokumentacja techniczna Auto certyfikacja Badanie zgodności  WE Wymagana weryfikacja produktu Kontrola i monitorowanie jakości Oznaczenie
I Minimalne V V X X X
II Średnie V X V X X
III Wysokie V X V V V

 

Ogólne zasady regulujące oznakowanie CE określono w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008.

 

numer jednostki notyfikowanej

 

UWAGA:

Aby nie pomylić oznakowania  ze znakiem oznaczającym „China Export”.

RODZAJE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWDUALNEJ:

 1. Odzież ochronna
 2. Rękawice ochronne
 3. Obuwie ochronne
 4. Hełmy ochronne
 5. Ochrona wzroku i twarzy (okulary, gogle, przyłbice)
 6. Ochrona słuchu (wkładki przeciwhałasowe, nauszniki)
 7. Ochrona dróg oddechowych (półmaski, maski, sprzęt izolujący)
 8. Ochrona przed upadkiem z wysokości (szelki, liny, urządzenia samohamowne, itp.)

 

Jesteśmy
dystrybutorem: