Vademecum BHP

Pęcznienie

Pęcznienie może występować niezależnie od permeacji czy też penetracji. Ponieważ spęczniała rękawica ochronna nie nadaje się do użytku, zaleca się używanie tylko rękawic o niewielkim współczynniku pęcznienia. Stopień pęcznienia uzależniony jest od chemikaliów, z jakimi rękawice miały kontakt.

 

Pęcznienie Ocena
< 7 % oporne
< 15 % odporne warunkowo
> 15 % nieodporne

Jesteśmy
dystrybutorem: