Vademecum BHP

HACCP

Jest to system zapewnienia bezpieczeństwa żywności w gastronomii oraz zakładach przetwórczych. System ten jest obowiązkowy w Polsce i do jego wdrożenia i doskonalenia zobowiązane są wszystkie zakłady gastronomiczne i przetwórcze. System i jego czynne stosowanie umożliwia ochronę żywności przed zagrożeniami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi. W przypadku środków ochrony indywidualnej system w zależności od specyfiki środowiska pracy wspomaga proces doboru odpowiednich środków począwszy od rękawic skończywszy na obuwiu ochronnym oraz środkach dezynfekcji.

System HACCP jest bardzo ważny z punktu widzenia higieny oraz sterylności obszarów w których żywność jest produkowana, podlega obróbce lub jest przechowywana. Zachowanie kryteriów systemu i wdrażanie dobrych praktyk w przedsiębiorstwach i zakładach w bezpośrednim kontakcie z żywnością przy zastosowaniu właściwych środków ochrony w każdym aspekcie dotyczy każdego z nas jako odbiorców końcowych produktów żywnościowych.

Jesteśmy
dystrybutorem: