Vademecum BHP

EN455

EN455 – Rękawice medyczne do jednorazowego użytku

Norma EN455 składa się z 3 części:

EN 455-1 Określona wymagania i podaje metodę badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na obecność mikrouszkodzeń. Norma posługuje się pojęciem AQL (Acceptable Quality Level – Akceptowalny Poziom Jakości).
EN 455-2 Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych. Norma określa wymagania oraz podaje metody badawcze właściwości fizycznych rękawic medycznych jednorazowego użytku (rękawic chirurgicznych, rękawic diagnostycznych/zabiegowych i innych) w celu zagwarantowania, iż zapewniają one i utrzymują w czasie użytkowania odpowiedni poziom ochrony przed wzajemnym zakażeniem i zanieczyszczeniem zarówno pacjenta, jak i użytkownika.
EN 455-3 Wymagania i badania w ocenie biologicznej. Norma określa wymagania dotyczące oceny bezpieczeństwa biologicznego rękawic medycznych do jednorazowego użytku. W treści normy zostały zdefiniowane wymagania dotyczące oznakowania i pakowania rękawic oraz ujawniania informacji o zastosowanych metodach badania. Norma określa przegląd immunologicznych metod badań w celu oznaczania wymywanych białek i alergenów.

Jesteśmy dystrybutorem: