Vademecum BHP

EN388

EN388:2016 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. 

Norma EN388 ma zastosowanie do wszelkiego typu rękawic ochronnych w zakresie oddziaływań fizycznych i mechanicznych w postaci tarcia, przecięcia, przekłucia i rozdarcia.

Badanie odporności na przecięcie przed zmianami:

Badanie odporności rękawicy na przecięcia testem Couptest polega na przeliczeniu liczby cykli przesuwania się do przodu i do tyłu noża z naciskiem 5N (około 500 g) po próbce do momentu przecięcia próbki materiału rękawicy.

Badanie odporności na przecięcie po zmianach:

Test  Couptest został doprecyzowany  dzięki  większej kontroli ostrza testowego. Jest to ważne w szczególności gdy materiał rękawicy tępi ostrze. W takim przypadku najlepszym testem odniesienia staje się badanie wg EN ISO 13997. Dodano piątą cyfrę pod piktogramem normy, aby określić poziom ochrony przed przecięciem zgodnie z metodą ISO 13997. Jeśli w czasie testu materiał, z którego wykonana jest rękawica nie tępi ostrza noża, test Couptest pozostaje testem odniesienia. Istnieje jednak dobrowolna możliwość, podania poziomu wskaźnika odporności zgodnie z normą ISO 13997.

Badanie odporności na ścieranie przed zmianami:

Wykonywane było papierem ściernym Oakey Grade F2 100 grit

Badanie odporności na ścieranie po zmianach:

Wykonywane jest nowym rodzajem papieru ściernego Klingspor PL31B 180, który jest bardziej  powtarzalny.

Nowy test na ochronę przed uderzeniem:

Dodano nowy test zgodny z normą EN13594:2015, który umożliwia określenie poziomu ochrony przed uderzeniami. Jeśli rękawice przejdą test pozytywnie zostanie dodana litera „P” do pięciu znaków pod piktogramem.

 

a Odporność na ścieranie

ustalona na podstawie liczby cykli niezbędnych do przetarcia próbki

b Odporność na przecięcie

ustalona na podstawie liczby cykli niezbędnych do przecięcia próbki

c Odporność na rozdarcie

Wartość ustalona na podstawie siły niezbędnej do rozdarcia próbki.

d Odporność na przekłucie

ustalona na podstawie siły niezbędnej do przebicia próbki ostrzem o standaryzowanej wielkości

e Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

ustalona na podstawie siły niezbędnej do przecięcia próbki przy użyciu specjalnego urządzenia testującego w określonych warunkach.

f Ochrona przed uderzeniami wg normy EN13594:2015

ustalona na podstawie zmierzonej energii i siły przenoszonej przy upuszczeniu na próbkę obciążenia.

 

1 2 3 4 5
a odporność na ścieranie

(liczba cykli)

100 500 2000 8000
b odporność na przecięcie

(wskaźnik przecięcia)

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
c Odporność na rozdarcie

(w niutonach)

10 25 50 75
d Odporność na przekłucie

(w niutonach)

20 60 100 150
a b c D e f
e odporność na przecięcie wg ISO13997

(w niutonach)

2 5 10 15 22 30
f ochrona przed uderzeniem wg EN13594 P – wynik pozytywny

Brak oznaczenia – wynik negatywny

X Nie przetestowano lub nie dotyczy

 

Jesteśmy dystrybutorem: