fbpx

Vademecum BHP

EN ISO 374: 2016

EN ISO 374:2016 ochrona przed zagrożeniami chemicznymi

Penetracja, czyli przenikanie makroskopowe substancji przez materiał rękawicy na skutek jej nieszczelności. Norma określa wymagania do dokonania losowego wyboru serii produktów do badania ilości wad fabrycznych celem ustalenia akceptowalnego poziomu jakości AQL (Acceptable Quality Level).

PoziomAQLIlość wad na 100 jednostek
14,0< 4,0
21,5< 1,5
30,65< 0,65

Permeacja, czyli zdolność przenikania cząsteczkowego chemikaliów przez materiał rękawicy. Chemikalia mogą przenikać na poziomie molekularnym przez ściankę rękawicy nawet w ciągu kilku minut. Proces permeacji rozpoczyna się już przy pierwszym kontakcie z substancją chemiczną.

Poziom ochronyCzas przebicia
1≥ 10 minut
2≥ 30 minut
3≥ 60 minut
4≥ 120 minut
5≥ 240 minut
6≥ 480 minut

Zdefiniowane substancje chemiczne:

KodSubstancja testowaNr CASKLASA
AMetanol67-56-1Alkohol pierwszorzędowy
BAceton67-64-1Keton
CAcetonitryl75-05-8Związek nitrylowy
DDwuchlorometan75-09-2Parafina chlorowana
EDwusiarczek węgla75-15-0Związek organiczny zawierający siarkę
FToluen (metylobenzen)108-88-3Węglowodór aromatyczny
GDwuamina etylenu109-89-7Amina
HCzterowodorofuran (THF)109-99-9Związki heterocykliczne i eteryczne
IOctan etylu141-78-6Ester
Jn-Heptan142-82-5Węglowodór alifatyczny
KWodorotlenek sodu 40%1310-73-2Zasada nieorganiczna
LKwas siarkowy 96%7664-93-9Kwas nieorganiczny
MKwas azotowy 65%7697-37-2Kwas nieorganiczny
NKwas octowy 99%64-19-7Kwas organiczny
OAmoniak 25%1336-21-6Zasada organiczna
PNadtlenek wodoru 30%7722-84-1Nadtlenek
SKwas fluorowodorowy 40%7664-39-3Kwas nieorganiczny
TFormaldehyd 37%50-00-0Aldehyd

 

          EN ISO 374-1 / Typ C
Minimalny czas przenikania dla rękawic typu C wynosi 10 minut dla jednej wybranej przez producenta substancji z powyższej tabeli substancji. Rękawice typ C nie posiadają pod piktogramem literowego oznaczenia substancji. Przed zmianami normy taki poziom ochrony był uznawany jako ograniczona ochrona chemiczna.
         EN ISO 374-1 / Typ B
Minimalny czas przenikania dla rękawic typu B wynosi 30 minut dla co najmniej trzech substancji wybranych przez producenta z powyższej tabeli.
         EN ISO 374-1 / Typ A
Minimalny czas przenikania dla rękawic typu A wynosi 30 minut dla co najmniej sześciu substancji wybranych przez producenta z powyższej tabeli.
                    EN ISO 374-5Oznaczenie rękawic zapewniających ochronę przed mikroorganizmami (bakterie i grzyby). Wynika z pozytywnego wyniku testu szczelności zgodnego z EN374-2:2013.
                   EN ISO 374-5

                        VIRUS

Oznaczenie rękawic zapewniających ochronę przed mikroorganizmami (bakterie i grzyby) oraz wirusami. Wynika z pozytywnego wyniku testu szczelności zgodnego z EN374-2:2013 oraz zgodnie z ISO 16604:2004 przy użyciu testu na przenikanie bakteriofagów.

Jesteśmy
dystrybutorem: