Vademecum BHP

EN ISO 20471 odzież odblaskowa i widoczność

Norma określa wymagania dla odzieży o intensywnej widoczności, która daje możliwość wizualnej sygnalizacji
obecności w strefie ruchu. Odzież o intensywnej widoczności pozwala na bycie widocznym w każdych
warunkach: w świetle dziennym oraz w ciemności przy oświetleniu przez reflektory pojazdu. Norma określa
wymagania dotyczące barwy i odblaskowości, a także minimalną powierzchnię oraz rozmieszczenie materiałów
w odzieży ochronnej. Norma utrzymuje podział na trzy kategorie.

Parametr testowy Klasa
A   Minimalna powierzchnia materiałów odblaskowych w m2 1-3

 

Materiał Klasa 3 Klasa 2 Klasa 1
Materiał tła 0,80 m2 o,50 m2 0,14 m2
Materiał odblaskowy 0,20 m2 0,13 m2 0,10 m2
Materiał o połączonych właściwościach n. a. n.a. 0,20 m2

Jesteśmy
dystrybutorem: