Vademecum BHP

EN 421

EN421:2010 Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniem promieniotwórczym

Piktogram oznacza rękawice chroniące przed skażeniem promieniotwórczym. Rękawice muszą być szczelne (cieczo odporne) oraz pozytywnie przejść badania na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN374.
Piktogram oznacza rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym. Takie rękawice muszą zawierać ołów lub metal równoważny.

Jesteśmy
dystrybutorem: