Vademecum BHP

EN 388

EN388:2016 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. 

Norma EN388 ma zastosowanie do wszelkiego typu rękawic ochronnych w zakresie oddziaływań fizycznych i mechanicznych w postaci tarcia, przecięcia, przekłucia i rozdarcia.

Badanie odporności na przecięcie przed zmianami:

Badanie odporności rękawicy na przecięcia testem Couptest polega na przeliczeniu liczby cykli przesuwania się do przodu i do tyłu noża z naciskiem 5N (około 500 g) po próbce do momentu przecięcia próbki materiału rękawicy.

Badanie odporności na przecięcie po zmianach:

Test  Couptest został doprecyzowany  dzięki  większej kontroli ostrza testowego. Jest to ważne w szczególności gdy materiał rękawicy tępi ostrze. W takim przypadku najlepszym testem odniesienia staje się badanie wg EN ISO 13997. Dodano piątą cyfrę pod piktogramem normy, aby określić poziom ochrony przed przecięciem zgodnie z metodą ISO 13997. Jeśli w czasie testu materiał, z którego wykonana jest rękawica nie tępi ostrza noża, test Couptest pozostaje testem odniesienia. Istnieje jednak dobrowolna możliwość, podania poziomu wskaźnika odporności zgodnie z normą ISO 13997.

Badanie odporności na ścieranie przed zmianami:

Wykonywane było papierem ściernym Oakey Grade F2 100 grit

Badanie odporności na ścieranie po zmianach:

Wykonywane jest nowym rodzajem papieru ściernego Klingspor PL31B 180, który jest bardziej  powtarzalny.

Nowy test na ochronę przed uderzeniem:

Dodano nowy test zgodny z normą EN13594:2015, który umożliwia określenie poziomu ochrony przed uderzeniami. Jeśli rękawice przejdą test pozytywnie zostanie dodana litera „P” do pięciu znaków pod piktogramem.

a              Odporność na ścieranie ustalona na podstawie liczby cykli niezbędnych do przetarcia próbki
b             Odporność na przecięcie ustalona na podstawie liczby cykli niezbędnych do przecięcia próbki
c             Odporność na rozdarcie wartość ustalona na podstawie siły niezbędnej do rozdarcia próbki.
d            Odporność na przekłucie ustalona na podstawie siły niezbędnej do przebicia próbki ostrzem o standaryzowanej wielkości
e            Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997 ustalona na podstawie siły niezbędnej do przecięcia próbki przy użyciu specjalnego urządzenia testującego w określonych warunkach.
f            Ochrona przed uderzeniami wg normy EN13594:2015 ustalona na podstawie zmierzonej energii i siły przenoszonej przy upuszczeniu na próbkę obciążenia.

 

Jesteśmy
dystrybutorem: