Vademecum BHP

EN 1073

Regulacje tej normy obejmują skażenie cząsteczkami radioaktywnymi. Zarazem norma nie obejmuje ochrony przed promieniowaniem jonizującym ani ochrony pacjentów przed skażeniem substancjami radioaktywnymi w przypadku działań diagnostycznych i terapii medycznej. Norma wymaga gwarancji łatwego zakładania i zdejmowania odzieży w momencie skażenia, a także zniwelowania skutków skażenia. Regulacje normy dopuszczają aby odzież składała się z jednej lub kilku części zakładanych razem. Dodatkowo wymogi normy zastrzegają stosowanie stałych akcesoriów tj. kaptura, rękawic, kaloszy oraz środków ochrony dróg oddechowych.

Jesteśmy dystrybutorem: