Ściegi

Ściegi

Wykonanie dobrej jakości rękawicy ochronnej wymaga wykorzystania odpowiedniego materiału któremu jakości nadają także ściegi. Im grubszy jest splot ściegu tym lepsza jest wytrzymałość rękawic.  Różnica w strukturze ściegu zależy od grubości igły jakim jest tkany. Większe oczka i rzadszy splot wykonuje się gruba igłą. Zarazem dzięki cieńszej igle uzyskujemy gęstszy splot.

Jednostką mierzącą liczbę ściegów na długości jednego cala nazywa się GAUGE. Pozwala to na szybką identyfikację rękawic i dopasowanie do swoich potrzeb.

Wśród rękawic ochronnych wyróżniamy ściegi równe: 7, 10, 13, 15, 18 i 21 GAUGE.

W przypadku rękawic antyprzecięciowych najpopularniejsze są ściegi 15 i 18, zarazem najpopularniejszym i najczęściej stosowanym ściegiem jest 13 GAUGE. Oprócz tego rzadki ścieg – 7 GAUGE można spotkać np. w rękawicach zimowych. Ścieg ten zachowuje lepszą izolację przez zimnem.

 

W branży spożywczej chodzi nie tylko o ochronę rąk i skóry, ale także przynajmniej w tym samym stopniu o ochronę produktu.

Z jednej strony, u osób zatrudnionych w tej branży coraz częściej występują podrażnienia skóry lub reakcje alergiczne na określone substancje. Częsta praca z substancjami drażniącymi skórę, np. z zasadami lub środkami spożywczymi zawierającymi kwasy, takimi jak esencje owocowe, może zakłócać równowagę kwasową (naturalną wartość pH) skóry i wydłużać czas jej regeneracji. W zależności od czasu działania substancji i jej stężenia niekiedy może dojść do podrażnienia i uszkodzenia powierzchni skóry. Ponadto właśnie podczas przetwarzania żywności dochodzi wyjątkowo często do skaleczeń.

Z drugiej strony, w branży spożywczej obowiązują liczne przepisy higieniczne, których należy przestrzegać w celu ochrony produktu, a tym samym zdrowia konsumenta.

Używanie rękawic ochronnych podczas obrabiania i przetwarzania żywności wymaga przestrzegania odpowiednich przepisów.

Podstawowym przepisem prawnym w tym wypadku jest Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004 ustanawiające zasadnicze wymagania dotyczące przedmiotów użytkowych, takich jak rękawice ochronne.

Składniki materiałów nie mogą zanieczyszczać żywności, w związku z czym powinny być dodatkowo przebadane; do produkcji rękawic ochronnych używanych w przemyśle spożywczym dopuszczone są tylko określone substancje. Ponadto zgodnie z koncepcją HACCP wszyscy producenci powinni przestrzegać zasad higieny.

Jest to system zapewnienia bezpieczeństwa żywności w gastronomii oraz zakładach przetwórczych. System ten jest obowiązkowy w Polsce i do jego wdrożenia i doskonalenia zobowiązane są wszystkie zakłady gastronomiczne i przetwórcze. System i jego czynne stosowanie umożliwia ochronę żywności przed zagrożeniami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi. W przypadku środków ochrony indywidualnej system w zależności od specyfiki środowiska pracy wspomaga proces doboru odpowiednich środków począwszy od rękawic skończywszy na obuwiu ochronnym oraz środkach dezynfekcji.

System HACCP jest bardzo ważny z punktu widzenia higieny oraz sterylności obszarów w których żywność jest produkowana, podlega obróbce lub jest przechowywana. Zachowanie kryteriów systemu i wdrażanie dobrych praktyk w przedsiębiorstwach i zakładach w bezpośrednim kontakcie z żywnością przy zastosowaniu właściwych środków ochrony w każdym aspekcie dotyczy każdego z nas jako odbiorców końcowych produktów żywnościowych.

Pęcznienie może występować niezależnie od permeacji czy też penetracji. Ponieważ spęczniała rękawica ochronna nie nadaje się do użytku, zaleca się używanie tylko rękawic o niewielkim współczynniku pęcznienia. Stopień pęcznienia uzależniony jest od chemikaliów, z jakimi rękawice miały kontakt.

 

Pęcznienie Ocena
< 7 % oporne
< 15 % odporne warunkowo
> 15 % nieodporne

To linia fartuchów, które chronią przed substancjami chemicznymi. Wykonane są z bardzo mocnej i wytrzymałej folii PVC. Dostępne w wielu rozmiarach, grubościach, w trzech kolorach oraz w wersji z podszewką i bez podszewki.

 

 

Oznaczenie to stosuje się wobec okularów, googli ochronnych, przesłon twarzy. Fog resistant wskazuje odporność soczewek na zaparowanie. Zastosowanie filtra umożliwiającego odporność soczewek ochronnych na zaparowanie jest możliwe nie tylko w bezbarwnych soczewkach, ale także w okularach z powłokami o zróżnicowanym przeznaczeniu.

Jesteśmy dystrybutorem: