Automaty BHP Vending

Elektroniczny magazyn środków ochrony indywidualnej z pełnym monitoringiem częstotliwości pobrań i zużycia artykułów BHP.

MASZYNY VENDINGOWE

Maszyny vendingowe, automaty wydające BHP to wewnątrzzakładowe magazyny z środkami ochrony indywidualnej na miarę XXI wieku. Maszyna vendingowa to spersonalizowany magazyn dostępny na wyciągnięcie ręki przez całą dobę. Pracownicy pobierają przypisane im produkty wpisując indywidualnie nadany kod PIN, przykładając kartę, lub brelok

BEZPIECZEŃSTWO

Pracujesz w zakładzie ze szczególnie niebezpiecznymi stanowiskami pracy, np. z wysokim ryzykiem przecięcia, przekłucia lub poparzenia termicznego lub chemicznego? Istnieje ryzyko, że przez pomyłkę pracownicy założą do pracy rękawice przeznaczoną na inne stanowisko pracy a tym samym narażą siebie i innych współpracowników na niebezpieczeństwo? W zakładach, w których funkcjonują automaty vendingowe nie dochodzi do takich pomyłek ponieważ każdy pracownik logując się do maszyny otrzyma tylko takie środki ochrony indywidualnej jakie zostały mu przypisane przez służbę BHP

OSZCZĘDNOŚCI

Zdarza się, że niektóre środki ochrony indywidualnej zalegają na magazynach ponieważ pracownicy nie chcą ich używać, a inne znikają w zastraszającym tempie? Nie dzieje się tak z maszyną wydającą artykuły BHP. Nasi doradcy wraz ze służbami BHP działającymi w zakładzie wybierają środki ochrony indywidualnej dobrane do zagrożeń występujących w miejscu pracy i na tej podstawie każdy pracownik ma przypisane konkretne produkty i ilości jakie może pobrać z maszyny vendingowej. Przypisanie konkretnych produktów i ich ilości do pracownika pozwala na optymalizację kosztów oraz na stały monitoring przepływu produktów. Niekwestionowanym atutem maszyny jest fakt, że rozliczenie następuje w ustalonym terminie, np. raz w miesiącu, a klient płaci tylko za produkty pobrane z maszyny na podstawie jednej zbiorczej faktury

CZAS

Zdarza się, że pracownicy tracą dużo cennego czasu na pobieranie niezbędnych środków ochrony indywidualnej z magazynów? Stoją w kolejkach? Twój zakład pracuje w systemie kilku zmianowym, a magazyn jest otwarty tylko w trakcie trwania jednej zmiany, przez co pracownicy muszą pamiętać o pobraniu artykułów BHP z dwu lub trzytygodniowym wyprzedzeniem i przechowywać je w swoich szafkach pracowniczych? Automaty vendingowe to magazyn do którego jest dostęp o każdej godzinie dnia i nocy, a pobranie artykułu zajmuje pracownikowi kilka sekund. Pracownik wpisuje PIN, lub przykłada kartę, otwiera się komora z przypisanym artykułem BHP, pracownik zamyka komorę. Wraz z zamknięciem komory maszyna jest gotowa na wydanie środków ochrony indywidualnej dla kolejnego pracownika.

MONITORING

Pełny raport pobranych środków ochrony indywidualnej z dnia, tygodnia, miesiąca przy pomocy jednego kliknięcia? Używając maszyny vendingowej masz wszystko pod kontrolą. Zintegrowane z maszyną oprogramowanie IDS – Integrated Distribution System, pozwala na generowanie przejrzystych raportów z artykułami i pobranymi ilościami. W każdej chwili możemy sprawdzić stan załadunku każdej maszyny oraz wygenerować interesujący nas raport.

Jesteś zainteresowany naszą usługą lub ofertą produktową ? Skontaktuj się z nami

Vademecum BHP

Normy, rozporządzenia, uchwały, zalecenia, certyfikaty, badania, rodzaje materiałów i ich właściwości pogrupowane i zebrane w jednym miejscu.

Jesteśmy dystrybutorem: